Polityka prywatności w Sklepie Internetowym CLEANT

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania przez nas danych osobowych. Chcemy Cię poinformować, że przetwarzamy dane osobowe jako Administrator i tylko po to, aby ułatwić Ci korzystanie ze sklepu internetowego, by móc zrealizować Twoje zamówienia oraz by móc informować Cię o nowych projektach CLEANT.

Informacje podstawowe

Przetwarzanie danych osobowych prowadzimy w oparciu o przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Administratorem jest EKES CORP. Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Warszawskiej 54A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000675746, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 99.000,00 zł, NIP 578-31-24-777, REGON 281571822. Kontakt w sprawie danych osobowych: daneosobowe@cleant.it.

Prowadzimy Sklep Internetowy „CLEANT” pod adresem www.cleant.it, zgodnie z Regulaminem znajdującym się w zakładce Regulamin.

Użytkownikiem jesteś Ty, gdy odwiedzasz Sklep Internetowy i korzystasz choćby z jednej usługi czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

W procesie odwiedzania naszego Sklepu Internetowego przetwarzamy Twój adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

W procesie zakupów za pośrednictwem naszego Sklepu Internetowego przetwarzamy następujące dane osobowe: imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wyłącznie informacje istotne dla obsługi zamówień lub komunikacji z Tobą.

Dane osobowe przetwarzamy w niżej podanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Udostępnianie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Udostępnianie formularzy kontaktowych służące identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zamówienia niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obsługa zakupów, realizacja zamówienia, prowadzenie dokumentacji wewnętrznej (np. dla celów podatkowych), organizacja wysyłki towaru niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obsługa reklamacji niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dokonywania rozliczeń, wystawianie faktur niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw
Cele analityczne i statystyczne uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
Cele marketingowe Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z wysyłką e-maili lub krótkich wiadomości tekstowych (sms) informują-cych o nowych produktach w ofercie, o ofertach specjalnych, zawierających krótkie formy literackie lub inne informacje, które w naszym przekonaniu mogę się Tobie wydać interesujące. uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej do potrzeb odbiorców

Twoja aktywność w Sklepie Internetowym, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane 
w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane 
w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, By przeciwdziałać możliwości nieautoryzowanego dostępu do nich lub ich ujawnienia, wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia tych informacji.

Informacja o ciasteczkach (pliki cookies)

Używamy plików ciasteczek (ang. cookies). Ciasteczko to mały plik, który prosi cię o zgodę, by być umieszczonym na twardym dysku twojego komputera przez nasz Sklep. Jeśli wyrazisz na to zgodę, plik zostaje na Twoim komputerze i przy Twojej następnej wizycie na stronie Sklepu informuje system informatyczny Sklepu, np. czy podczas ostatniej wizyty byłeś zalogowany lub jakie artykuły miałeś w koszyku.

Ciasteczko nie daje nam w jakikolwiek sposób dostępu do Twojego komputera, ani żadnych informacji o Tobie poza tymi, którymi zdecydowałeś się z nami podzielić. Możesz wybrać, czy chcesz ciasteczka zaakceptować, czy blokować. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka, ale możesz to zmodyfikować w ustawieniach przeglądarki. Przeglądarka może zostać ustawiona w tryb, który domyślnie odrzuca prośbę o akceptację ciasteczek. To może jednak ograniczać pewne funkcjonalności Sklepu. Przeglądarka posiada także funkcję usunięcia całej historii przeglądania wraz ze wszystkimi plikami ciasteczek.

W formularzu zamówienia znajduje się pole wyboru, które musisz zaznaczyć, by wskazać nam, że chcesz, by informacje o Tobie były użyte do bezpośrednich celów marketingowych. Jeśli pozostawisz to pole niezaznaczone - nie otrzymasz od nas żadnej komunikacji marketingowej.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel jakim jest prowadzenie sprzedaży internetowej naszych Towarów oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży.

Twoje prawa w związku ochroną Twoich danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) gwarantujemy Ci respektowanie następujących praw:

  • Prawa żądania dostępu do Twoich danych (art. 15 Rozporządzenia),
  • Prawa żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 Rozporządzenia),
  • Prawa żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 Rozporządzenia),
  • Prawa żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 Rozporządzenia),
  • Prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 Rozporządzenia),
  • Prawa do przenoszenia Twoich danych (art. 20 Rozporządzenia),
  • Prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia).

Powyższe prawa należy kierować do Administratora zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli jako Administrator nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy 
o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego otrzymamy wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile 
z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Pozostałe informacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem, obowiązują przepisy przywołane na wstępie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Nie odświeżaj strony teraz, system ogarnia Twoje zamówienie…